rondheel header

Bewaren

Bewaren

Bewaren

logo_rondheel

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Coaching is een Engelse term die gemakkelijk voor verschillende begeleidingsvormen gebruikt wordt. De literatuur biedt geen eenduidige definitie. Coaching is een niet altijd te specificeren vorm van begeleiden. Binnen de veelheid aan omschrijvingen van coaching  spreekt die van de Vlaamse communicatiedeskundige Flor Peeters ons erg aan: ‘Coaching is een ontmoeting waarin complexiteit bestaansrecht krijgt.’ De RondHeel coach zoekt het echte contact, de bezielde ontmoeting en beseft dat de vragen van de cliënt het verdienen om in een brede, complexe context gezien, gehoord en onderzocht te worden. Dat doet een beroep op eigenschappen als empathie, respect en echte interesse. En dat alles bij voorkeur ‘op een bedje van gezond verstand’!

 

Een beroemde filosoof wandelde eens door een prachtige botanische tuin. Bij een heel bijzondere plant bleef hij lang en uitgebreid staan. Zijn gedrag trok de aandacht van de tuinman. Die stapte op hem af en vroeg hem: ‘Wie bent u en wat doet u hier?’ De filosoof kwam overeind, glimlachte en antwoordde: ‘Ik ben u eeuwig dankbaar wanneer u die vraag voor mij kunt beantwoorden.’

 

Anne de Graaf verzorgt coaching van zowel individuen als teams. In de RondHeel visie kan coaching zich niet beperken tot de persoon alleen. Menselijk gedrag vindt namelijk altijd plaats binnen een context die op dat gedrag mede van invloed is. RondHeel kijkt naar coaching aan de hand van een drietal begrippen, dat van belang is voor het functioneren van ieder mens: persoon, rol en systeem.

 

  • Persoon. Op persoonlijk vlak is helder inzicht in de eigen kwaliteiten en tekortkomingen nodig om het coachingstraject met een goed resultaat af te ronden. Dit traject zal het zelfinzicht en zelfbewustzijn van de coachee vergroten.
  • Rol. Een voorwaarde voor effectief functioneren is inzicht in de rol die coachee heeft binnen de organisatie waarin hij of zij werkzaam is. Een helder beeld van de rolverwachtingen schept duidelijkheid over wat van de coachee vanuit zijn of haar rol verwacht wordt.
  • Systeem. Het systeem waarin de coachee leeft en/of werkt is eveneens van grote invloed op de kansen die hij of zij heeft om de rol als persoon adequaat in te vullen.

 

Samengevat gaat het bij coaching om de vraag: ‘Hoe kan ik als persoon in de rol die ik heb effectief werkzaam zijn binnen het systeem waarin ik leef of werk?’