rondheel header

Bewaren

Bewaren

Bewaren

logo_rondheel

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Soms heb je emotionele problemen, piekergedachten en/of lastige gevoelens. Ze verhinderen je te functioneren zoals je wilt. Je wilt daar vanaf of je wilt er beter mee leren omgaan. Soms ben je de balans enigszins kwijt of je weet je niet welke kant je in je leven op wilt gaan. Je wilt je verhaal kwijt, zicht krijgen op je eigen situatie en op zoek gaan naar jouw mogelijkheden. Soms is de relatie die jullie hebben niet meer wat jullie er ooit van hadden verwacht. Ruzie en conflicten nemen een te grote plek in. Jullie willen onderzoeken hoe jullie verder willen.

 

RondHeel kan jou/jullie door middel van therapie helpen inzicht te krijgen en opties voor verandering te ontwikkelen. Ons uitgangspunt is dat elk mens een unieke reis door het leven maakt. Een reis waarin je eigen kwaliteiten tot ontplooiing kunt brengen. Je  kunt leren met ‘wat in de weg staat’ om te gaan. Belangrijke woorden in de begeleiding zijn: veiligheid, respect, aandacht, empathie en hoop.

 

Therapeutische hulp kan effectief zijn bij bijvoorbeeld:

 

  • Keuzeproblemen op kruispunten in je leven.
  • Stressgerelateerde klachten zoals moeheid, tijd tekortkomen, gespannen gevoel.
  • Verliessituaties zoals het overlijden van een dierbare, scheiding, ontslag, ziekte.
  • Moeilijke gevoelens, zoals angst, woede, verdriet, onmacht, leegte, eenzaamheid.

 

RondHeel therapie is therapie op maat: gericht op wie jij bent en wilt zijn.
In een kennismakingsgesprek verkennen we waar je hulp bij wilt hebben, waar je aan wilt werken of wat je wilt leren. Aan het einde van deze sessie ontvang je – als we besluiten te gaan samenwerken - een therapie-/begeleidingsovereenkomst om thuis in te vullen. Deze overeenkomst is de onderlegger voor het gesprek tijdens de tweede sessie.

 

Elke sessie duurt een uur. Het aantal sessies varieert, afhankelijk van de vragen waarmee je komt. Regelmatig is er een evaluatie hoe je de sessies ervaart en of je de door jou gewenste verandering bemerkt.

 

Transactionele Analyse 

 

Anne de Graaf heeft zijn opleiding in de Transactionele Analyse gedaan bij Piet Weisfelt in Nederland en bij Julie Hay in Engeland. Hij is lid van de NVTA en van de ITAA. Anne is een van de voorzitters van de internationale TA training & certification council .

 

Geloof in de zelfverantwoordelijkheid en in het zelfsturend vermogen van mensen zijn de pijlers van het denken en doen in de Transactionele Analyse. De TA biedt een praktische, heldere theorie die door iedereen te begrijpen is. Het is een model dat de complexiteit en diepgang van jezelf, je relaties, de groepen en organisaties waarin je leeft en werkt, hanteerbaar maakt. Het is een unieke theorie over de persoonlijkheid van mensen, hun gedrag, communicatie en verandering.

 

Anne werkt met twee kernconcepten: autonomie en hoop. Het (opnieuw) pakken van de regie over je eigen leven en het creëren van perspectief staan centraal. Je leven en werken zo herschikken dat je (weer) kunt genieten van wat er is en zo dat je voldoende draagkracht hebt als het even tegenzit!