rondheel header

Bewaren

Bewaren

Bewaren

logo_rondheel

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Je wilt als professional nieuwe inzichten krijgen en nieuwe aanpakken leren vanuit de praktijk die je samen met je cliënten creëert. Jij weet: zolang ik blijf leren, is de kans dat mijn cliënten leren groot!
Je wilt support ontvangen op de lastige en onzekere momenten die je meemaakt in het werken met je cliënten. Jij weet: alleen als ik voldoende support krijg, kan ik zorg opbrengen voor mijn cliënten!
Je zoekt een toets om te weten of je werk voldoet aan de norm die je stelt aan het werken met je cliënten. Jij weet: de veiligheid van mijn cliënten gaat boven alles!

 

Een veel voorkomende definitie van supervisie luidt: ‘Supervisie is een beroepsgerichte begeleiding waarbij wordt geleerd van de concrete problemen die de betrokkene in de werksituatie ontmoet.´ De werksituatie van de supervisant is uitgangspunt in de supervisiegesprekken. In een supervisiecontract neemt de supervisor mede de verantwoordelijkheid voor een professionele werkrelatie tussen de supervisant en haar of zijn cliënten. De cliënten van de supervisant staan centraal!

 

TA Supervisie
TA supervisie is dikwijls verbonden met de wens van de supervisant een TA certificaat te verwerven. Binnen de Transactionele Analyse is het mogelijk als professional (CTA) en als opleider/supervisor (TSTA) gecertificeerd te raken. CTA en TSTA zijn beide kwaliteitskeurmerken van de wereldwijde TA gemeenschap.

 

De cliënt die een therapeut, coach, trainer of consultant ontmoet die CTA (certified transactional analyst) op haar of zijn visitekaartje heeft staan, weet zeker dat deze professional:
over voldoende kennis beschikt om het vak uit te oefenen; in de praktijk getoetst is op het hanteren van excellente vaardigheden; de eigen levensgeschiedenis voldoende heeft onderzocht.
De internationale TA certificaten bestaan sinds 1960 en hebben in de afgelopen decennia hun waarde meer dan bewezen.

 

Een opleider/supervisor die TSTA (Teaching & Supervising Transactional Analyst) is, heeft in een langdurig leertraject, afgesloten met een praktijkgericht examen, laten zien dat hij of zij over voldoende kennis, kunde en vaardigheid bezit om professionals op te leiden in de Transactionele Analyse. Zie de website van de internationale TA training & certification council (T&CC): ta-trainingandcertification.net.

 

Anne de Graaf (TSTA) is binnen RondHeel als TA supervisor werkzaam, vooral binnen het werkveld organisaties. Dit betekent dat voor professionals die een TA opleiding hebben afgerond en die zich willen voorbereiden op het internationale TA examen, Anne beschikbaar is voor een supervisiecontract.

 

Wil je meer weten over het volgen van een TA opleiding, zie daarvoor de website van de TA academie: www.ta-academie.nl. Anne is als directeur en hoofddocent aan de TA academie verbonden. Wie een supervisiecontract met hem sluit, heeft dan een contract met een supervisor die jaren ervaring heeft in het succesvol stimuleren en inspireren van professionals om het TA examen te doen. Anne werkt op basis van een duidelijk contract waarin de supervisant samen met de supervisor afspreekt wat, wanneer en hoe er aan de gestelde doelen gewerkt gaat worden.